Jak získat zbrojní průkaz

Získání zbrojního průkazu je proces, který vyžaduje dodržení určitých pravidel a postupů stanovených právními předpisy České republiky. Pokud se rozhodnete získat zbrojní průkaz, musíte splnit několik kroků a dodržet stanovené podmínky. V tomto článku se podíváme na proces získání zbrojního průkazu a co je potřeba udělat, abyste mohli legálně vlastnit zbraň.

Požadavky na získání zbrojního průkazu

Než se pustíte do procesu získání zbrojního průkazu, musíte splnit několik požadavků. Patří sem:

 • Dosažení věku alespoň 21 let.
 • Psychická a fyzická způsobilost k vlastnictví zbraně.
 • Čistý trestní rejstřík.
 • Doložení účelu vlastnictví zbraně.

Postup při žádosti o zbrojní průkaz

Proces získání zbrojního průkazu zahrnuje několik kroků, které musíte absolvovat:

 1. Navštivte místně příslušný obvodní úřad.
 2. Podání žádosti o zbrojní průkaz.
 3. Doložení potřebných dokumentů, včetně lékařské zprávy a výpisu z trestního rejstříku.
 4. Provedení bezpečnostního šetření.
 5. Úhrada poplatku za vydání zbrojního průkazu.

Pravidla pro vlastnictví a nošení zbraně

Po získání zbrojního průkazu musíte dodržovat určitá pravidla týkající se vlastnictví a nošení zbraně:

 • Zbraň musí být registrována na vaše jméno.
 • Musíte mít zbrojní průkaz stále při sobě při nošení zbraně.
 • Zbraň nesmí být nošena na veřejnosti bez zákonného důvodu.
 • Je zakázáno nošení zbraně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Závěr

Získání zbrojního průkazu je proces, který vyžaduje splnění určitých požadavků a dodržení stanovených pravidel. Je důležité se řádně informovat o postupech a podmínkách pro získání zbrojního průkazu a zajistit, aby byly všechny požadavky správně splněny. Dodržování předpisů týkajících se vlastnictví a nošení zbraně je klíčové pro bezpečnost a legalitu držení zbraně.

Bezpečnostní kurzy pro držitele zbrojního průkazu

Pro ty, kteří získali zbrojní průkaz a chtějí si být jisti v bezpečném zacházení se zbraní, jsou dostupné bezpečnostní kurzy. Tyto kurzy poskytují užitečné dovednosti a znalosti týkající se bezpečného skladování, manipulace a použití zbraně.

Co se učí na bezpečnostních kurzech?

Bezpečnostní kurzy obvykle zahrnují následující témata:

 • Bezpečné zacházení se zbraní v domácnosti.
 • Techniky správného nabíjení a vybíjení zbraně.
 • Pravidla bezpečného skladování zbraně.
 • Bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraní.
 • Bezpečnostní postupy při cvičném střelbě.
Kurz Délka Obsah
Základní bezpečnostní kurz 1 den Základní principy bezpečné manipulace se zbraní.
Pokročilý bezpečnostní kurz 2 dny Rozšířené techniky zacházení se zbraní v různých situacích.
Kurz první pomoci při zranění zbraní 1 den Poskytování první pomoci při zranění způsobeném střelnou zbraní.

Účast na bezpečnostním kurzu je dobrovolná, ale může vám poskytnout důležité dovednosti a sebejistotu při manipulaci se zbraní.

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsou odpovědi na některé časté dotazy týkající se získání zbrojního průkazu a bezpečnosti při držení zbraně:

 • Je nutné absolvovat bezpečnostní kurz pro získání zbrojního průkazu?
  Bezpečnostní kurz není povinným požadavkem pro získání zbrojního průkazu, ale může být užitečným způsobem, jak se naučit bezpečnému zacházení se zbraní.
 • Mohu nosit zbraň po celou dobu?
  Podmínky nošení zbraně se liší podle konkrétních zákonů v dané zemi. Je důležité se řádně informovat o platných předpisech.
 • Jak dlouho platí zbrojní průkaz?
  Platnost zbrojního průkazu se obvykle pohybuje kolem 5 let, ale může se lišit podle jurisdikce.

Viz také:

Photo of author

Thomas

Napsat komentář